CEBLLOB
Deportes destacados

CEBLLOB

BAIXESPORT
Accueil / La boutique
CEBLLOB

Consell Esportiu del Baix Llobregat


El Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal el foment, la promoció i l’organització de l’activitat física i esportiva en el seu àmbit territorial, és a dir, la comarca del Baix Llobregat.

Per tal de garantir que la població de la comarca gaudeixi d’una oferta de pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat, és fonamental el treball del CEBLLOB en estreta col·laboració amb tots els agents que hi intervenen: les administracions públiques (Consell Català de l’Esport, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal i ajuntaments), els centres educatius (Departament d’Ensenyament) i les entitats i associacions esportives de caràcter privat.

La nostra estructura és:

PRESIDENT: Salvador Valls i Cuello

COMISSIÓ DIRECTIVA:

  • Vice-president zona est:    Montserrat Zamora Angulo
  • Vice-president zona sud:   Pere Gutiérrez Alemany
  • Secretàri:                               Victoriano Murillo López
  • Tresorer:                                Ferran Liesa Esteban
  • Vocals:                                 Roser Brosed Yuste, Alfredo Prado Garcia, Francisco Sánchez Escribano, Albert Fernández Claramunt , José Luis Olivera Acosta , Mª Antonia Barragan Prieto, Maria Mar Latorre Rodríguez , José Mora López

SECRETARI TÈCNIC: Domingo Martinez

GERENT: Eva Calbó (eva@cebllob.cat)

TÈCNICS D'ESPORTS:

  • Ricardo Bazo (ricardo@cebllob.cat)
  • Paula Blesa  (paula@cebllob.cat)
  • Alex Hernández (alex@cebllob.cat)

ADMINISTRACIÓ: Sara Mejías (cebllob@cebllob.cat)
CEBLLOB CEBLLOB CEBLLOB

Attaché à:

SeniorClass

Partager:

Facebook Twitter
ENSEMBLE TOUT
EST POSSIBLE
Einsmer

Web associée au réseau Europe in Your Life
Engagée avec la responsabilité sociale

Liens rapides

CEBLLOB